Çocuk kalp ve damar cerrahisi Doç. Dr. Mehmet Taşar

Doç. Dr. Mehmet Taşar

Örnek Mah. Telsizler Cad., Altındağ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Tedavi Edilen Hastalıklar
Ventriküler Septal Defekt (VSD)
Ventriküler Septal Defekt (VSD)
Kılcal Damar Çatlaması
Aort Yetmezliği
Fallot Tetralojisi
Kalp Hastalıkları
Aort Kapağı Hastalıkları
Varis Ülseri
Fallot Tetralojisi
Koroner Arter Hastalığı
Raynaud hastalığı
Mitral Yetmezlik
Aort Koarktasyonu
İskemik Kalp Hastalığı
Muskuler Brıdge
Doğuştan Kalp Kapağı Hastalıkları
Derin Ven Trombozu (DVT)
Kalp Kapağı Problemleri
Arkus Aorta Anevrizması
Mitral Darlığı
Kronik Venöz Yetmezliği
Buerger
Varis
Kalp Hastalıkları
Yorum yazabilirsiniz