Genel cerrahi Op. Dr. İsamettin Bahadır

Op. Dr. İsamettin Bahadır

Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu Konya Numune Hastanesi

Tedavi Edilen Hastalıklar
Bağırsak Düğümlenmesi
Anal Bölge Hastalıkları
Karaciğer Tümörleri
Hipotiroid
Kanser
Mide Ekşimesi
Göğüs Kanseri
Hipoekoik Solid Kitle
ülserler
Safra Kesesi Taşları
Apse
Hemoroit
Sünnet
Karaciğer Büyümesi
Fistül
Pankreas İltihabı
Tiroid Guatr
Kolonda Kitle
Divertikülozis
Karın Fıtığı
Anal Fissür
Pankreas Hastalıkları
Hiatal Herni (Mide Fıtığı)
Mide Hastalıkları
Adenokarsinom
Bağırsak Hastalıkları
Perianal Abse
Hipertiroidi
Paratiroid Hastalıkları
Karaciğer Abseleri
Mide Hastalıkları
Tiroid Hastalıkları
Safra Kesesi Kanseri
Reflü Özofajit
Karaciğer Yetmezliği
Rektum Kanseri
Polipler
Safra kesesi iltihabı
Mide Bulantısı
Nüks Fıtıklar
Hirschsprung hastalığı
Perianal Fissürler
Göğüs Kanseri
Safra Kesesi Taşları
Pankreas Tümörü
Karaciğer Hemanjiomu
Varis
Safra yolu kanseri
Kangren
Peritonit
Ülseratif Kolit
Bağırsak İltihabı
Gastrointestinal Kanama
Bağırsak Solucanları
Kasık Fıtığı
Hiperparatiroidizm
Polipozis Koli
Meme Kisti
Kolon Ca
Kolorektal Kanser (Kalın Bağırsak Kanseri)
Yemek Borusu Daralması
Hodgkin Lenfoma
Ankilostomiyaz
Göğüs Kanseri
Bağırsak Delinmesi
Mide Kanseri
Gastrointestinal Kanama
Lenfoma
ülserler
Böbrek Nakli
Yaralanmalar
Şişmanlık (Obezite)
Ur (tümör)
Tiroid Nodülü
Fıtık
Yaralanmalar
Mide Yanması
Lenfoma
Septik Şok
Bağırsak kanserleri
Karın Ağrısı
Kolon Kanseri
Sindirim sistemi rahatsızlıkları
Hemoroit
Reflü
Tiroid Kanseri
Sarkom
Dalak Hastalıkları
Karaciğer Metastaz
Safra Yolu Darlığı
Condyloma Akümunata
Duodenal Ülser
Safra Kesesi Taşları
Meme Hastalıkları
Yağ Bezesi
İrin (iltihap)
Yanıklar
Pankreas Kanseri
Mide-Bağırsak Enfeksiyonları
Yaralanmalar
Genital Siğil
Fibroadenom
Guatr (yumrulu)
Kabızlık
Safra Yolu Kistleri
Karaciğer Hastalıkları
Apandisit
Mide Genişlemesi (gastrektazi)
Kist
Paratiroid Kanseri
Lipomlar
Peptik ülser hastalığı
Kistik Lezyon
Pankreas Endokrin Tümörü
Kist Hidatik
Karaciğer Tümörleri
Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri
Hipoparatiroidizm
Hipertiroidi
Safra yolu hastalıkları
Hipertiroidizm (Zehirli Guatr)
Kitle Lezyonu
Reflü Özofajit
Kıl Dönmesi
Ödem
Insizyonel Herni
Bağırsak Tıkanması
Perianal Fistüller
Gluteal Abse
Göğüs Ağrısı
Parazit hastalıkları
Hemoroit
Fournier Gangreni
Pilonidal Sinüs
Yorum yazabilirsiniz