Genel cerrahi Prof. Dr. Ömer Rıdvan Tarhan

Prof. Dr. Ömer Rıdvan Tarhan

Doğu Kampüsü Çünür, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi

Tedavi Edilen Hastalıklar
Reflü Özofajit
Kanser
Hiperparatiroidizm
Göğüs Kanseri
Pankreas Kanseri
Safra Kesesi Taşları
Bağırsak Düğümlenmesi
Mide Ekşimesi
Ülseratif Kolit
Hipoekoik Solid Kitle
Tiroid Guatr
ülserler
Septik Şok
Duodenal Ülser
Tiroid Hastalıkları
Hemoroit
Safra Kesesi Kanseri
Karaciğer Tümörleri
Pankreas İltihabı
Karaciğer Tümörleri
Karın Ağrısı
Parazit hastalıkları
Şişmanlık (Obezite)
Karaciğer Abseleri
Bağırsak Tıkanması
Bağırsak İltihabı
Yaralanmalar
Safra Yolu Kistleri
Peptik ülser hastalığı
Meme Hastalıkları
Safra Kesesi Taşları
Safra yolu hastalıkları
Hipertiroidizm (Zehirli Guatr)
Pankreas Endokrin Tümörü
Condyloma Akümunata
Gastrointestinal Kanama
Pankreas Tümörü
Mide-Bağırsak Enfeksiyonları
Peritonit
Fıtık
Tiroid Kanseri
Hipotiroid
Guatr (yumrulu)
Mide Kanseri
Yağ Bezesi
İrin (iltihap)
Kıl Dönmesi
Hipoparatiroidizm
Nüks Fıtıklar
Rektum Kanseri
Mide Bulantısı
Hemoroit
Safra Yolu Darlığı
Lipomlar
Safra yolu kanseri
Safra kesesi iltihabı
Perianal Fissürler
Kitle Lezyonu
Böbrek Nakli
Fournier Gangreni
Mide Yanması
Göğüs Kanseri
Göğüs Ağrısı
Gluteal Abse
Mide Hastalıkları
Kist
Kolorektal Kanser (Kalın Bağırsak Kanseri)
Pilonidal Sinüs
Genital Siğil
Insizyonel Herni
Hipertiroidi
Hipertiroidi
Hirschsprung hastalığı
Reflü
Yaralanmalar
Fistül
Bağırsak Hastalıkları
Tiroid Nodülü
Kolon Kanseri
Kolonda Kitle
Perianal Abse
Perianal Fistüller
Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri
Hiatal Herni (Mide Fıtığı)
Meme Kisti
Hemoroit
Kangren
Kolon Ca
Mide Hastalıkları
Anal Bölge Hastalıkları
Dalak Hastalıkları
Pankreas Hastalıkları
ülserler
Anal Fissür
Paratiroid Hastalıkları
Bağırsak kanserleri
Divertikülozis
Reflü Özofajit
Yaralanmalar
Karaciğer Metastaz
Karaciğer Yetmezliği
Safra Kesesi Taşları
Sindirim sistemi rahatsızlıkları
Kabızlık
Adenokarsinom
Kist Hidatik
Yemek Borusu Daralması
Göğüs Kanseri
Polipler
Kasık Fıtığı
Bağırsak Delinmesi
Apandisit
Karaciğer Hastalıkları
Fibroadenom
Karın Fıtığı
Gastrointestinal Kanama
Polipozis Koli
Paratiroid Kanseri
Ur (tümör)
Yorum yazabilirsiniz