Girişimsel radyoloji Doç. Dr. Osman Temizöz

Doç. Dr. Osman Temizöz

Sahil Mahallesi, İzmit - Yalova Karayolu Üzeri, No:81, Çiftlikköy Özel Aktif Fizik Tedavi Hastanesi

Tedavi Edilen Hastalıklar
Tiroid Ultrasonografi
Damarsal anormallikler
Varis
Karaciğer Tümörleri
Jinekolojik Görüntüleme
Safra Kesesi Hastalıkları
Tiroid biyopsi
Karaciğer biyopsi
Böbrek biyopsi
Meme biyopsi
Akciğer-transtorasik-biyopsi
Kemik biyopsi
Kitle biyopsi
Kas biyopsi
Pankreas biyopsi
Diğer biyopsiler
Ultrasonografi
Anjiografi (DSA Anjiografi)
Kemik Tümör ablasyon, embolizasyon
Böbrek Tümör ablasyon, embolizasyon
Diğer tümör ablasyon, embolizasyon
Bronşial arter embolizasyon
GIS kanama embolizasyon
Rahim myom embolizasyon
Prostat embolizasyon
Portal ven embolizasyon
Atardamar darlık ve tıkanıklık tedavisi
Daralmış atardamar açılması (Balon anjioplasti / Stentleme)
Anevrizma (damar genişlemesi) embolizasyonu
Arteriovenöz malformasyon (anormal damar yumağı) embolizasyonu
Toplardamar tıkanıklığı tedavileri
Akciğer embolisi girişimleri
Bacak varis tedavisi
Port/Kateter yerleştirilmesi
Diyaliz fistülü tedavisi
Beyin Damar DSA Anjiografi
Beyin Damar Darlık tedavisi (şahdamar / beyin damarları)
Beyin Damar Tıkanıklık tedavisi-Akut inme-(ilk 6 saatte)
Beyin Damar Anevrizma tedavisi (damar genişlemesi / balonlaşması
Beyin Damar Arteriovenöz malformasyon tedavisi
Kanser odağına iğne ile müdahele - Ablasyon
Kanser odağına damar yolu ile müdahele - Kemoembolizasyon (TAKE)
Kanser odağına damar yolu ile müdahele -Radyoembolizasyon
Diyabetik ayak damar tedavisi
Apse / kist tedavileri
Böbrek ve kanallarına katater ve stent girişimleri
Safra kesesi ve kanallarına katater ve stent girişimleri
Perkütan Gastrostomi (mideye tüp takılması)
Çölyak ganglion blokajı (Ağrı tedavisi)
Yorum yazabilirsiniz