Kalp ve damar cerrahisi Prof. Dr. Hüseyin Okutan

Prof. Dr. Hüseyin Okutan

Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No: 7 Lara, Muratpaşa Prof. Dr. Hüseyin Okutan

Tedavi Edilen Hastalıklar
Koroner Arter Hastalığı
Damar hastalıkları
Fallot Tetralojisi
Arkus Aorta Anevrizması
Torakoabdominal Aort Anevrizması
Damar Hastalıkları
Ventriküler Septal Defekt (VSD)
Anevrizmalar
Mitral Yetmezlik
Kalp Sıkışması
Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Kalp Ağrısı
Mitral Darlığı
Diyabetik Ayak
Kalp Çarpıntısı
Aort Koarktasyonu
Taşikardi
Varis Ülseri
Koroner Arter Hastalığı
Raynaud hastalığı
Kronik Venöz Yetmezliği
Aort Yetmezliği
Diyabetik Ayak
Kalp Ritim Bozukluğu
Aort Kapağı Hastalıkları
Üç Damar Hastalığı
Aort Diseksiyonu
Kalbin Hızlı Atması
Buerger
Kangren
Karotis
Periferik Damar Hastalığı
Aort Genişlemesi (Anevrizması)
Kalp Kapağı Problemleri
Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Kalp Yetmezliği
Aritmiler
Kılcal Damar Çatlaması
Kalp Hastalıkları
Varis
Asendan Aort Anevrizması
İskemik Kalp Hastalığı
Doğuştan Kalp Kapağı Hastalıkları
Göğüs Ağrısı
Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
Muskuler Brıdge
Kalp çarpıntısı
Abdominal Aort Anevrizması
Hiperlipidemi
Emboli
Kalp Romatizması
Mitral Kapak Sorunu
Kalp Hastalıkları
Derin Ven Trombozu (DVT)
Yorum yazabilirsiniz