Odyoloji (dil, konuşma ve ses bozuklukları) Uzm. Ody. İclal Ertaş

Uzm. Ody. İclal Ertaş

Bayındır 2 Sokak No:61 Bakanlıklar, Çankaya Özel Duyum Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi

Tedavi Edilen Hastalıklar
Artikülasyon
Dudak Damak Yarığı
Kekemelik
Ses Terapisi
Fonolojik Bozukluk
Yutma Güçlüğü
Alıcı Dil - İfade Edici Dil
Dilin Gramatik Yapısı
Dinleme Becerileri
Otizm
Mental Retardasyon (MR)
Davranış Eğitimi
Bilişsel Gelişim ve Kavram Eğitimi
Erken Bebek Dönemi Eğitimi
Okula Hazırlık Becerileri
Okuma-Yazma Becerileri
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Ergoterapi
Serebral Palsi (CP)
Oyun Terapisi
Davranış Eğitimi/Problem Davranış ile Başa Çıkma
Kaynaştırma Eğitimi
Berard İşitsel Algı Eğitimi
Neurofedback
Biofeedback
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı
Yorum yazabilirsiniz