Psikoloji Uzm. Kl. Psk. Aydan Ayrık

Uzm. Kl. Psk. Aydan Ayrık

Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı Gardenya 7 - 1A Blok No: 4 Daire: 1 İletişim: , Ataşehir Özel PNP Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Tedavi Edilen Hastalıklar
Depresyon
Aile İçi İletişim Sorunları
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Sosyal Fobi
Panik Atak
Sınav Kaygısı
Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
Obsesif-Kompulsif Bozukluk
Stres
Çocuk Ve Ergen Psikolojisi
Yeme Bozuklukları
Tırnak Yeme
Davranış Bozuklukları
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Fobiler
Bipolar Bozukluk
Somatizasyon Bozukluğu
Sosyal Medya Bağımlılığı
Ağlama ve Öfke Nöbetleri
Çocuklarda Uyku Problemleri
Çocuklarda Yeme Problemleri
Akran Zorbalığı
Dışa Atım Bozuklukları
Ayrılma Anksiyetesi
Stresle Baş Etme
Psikolojik Kökenli Bedensel Rahatsızlıklar
Çocuk ve Ergenlerde Kural ve Sınır Problemleri
Öğrenme Bozukluğu
Karşıt Olma-Karşı Gelme
Sosyal Beceri Eksiklikleri
Yorum yazabilirsiniz