Psikoloji Uzm. Kl. Psk. Ozan Yalçıntaş

Uzm. Kl. Psk. Ozan Yalçıntaş

Gazicelal Mahallesi Akçay Caddesi No:54/19-16 Körfez İş Hanı, Edremit, Balıkesir Kuzeyege Psikoteknik ve Danışmanlık

Tedavi Edilen Hastalıklar
Depresyon
Aile İçi İletişim Sorunları
Sosyal Fobi
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Sınav Kaygısı
Panik Atak
Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
Obsesif-Kompulsif Bozukluk
Stres
Çocuk Ve Ergen Psikolojisi
Cinsel İşlev Bozukluğu
Özgül Fobi
Anksiyete
Agorafobi
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Panik Bozukluğu
Davranış Bozuklukları
Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
Yeme Bozuklukları
Majör Depresif Bozukluk
Motivasyon Eksikliği
Yorum yazabilirsiniz